Sine musika nula vita!!!Sine vita nula musika!!!

Červen 2014

Organizace dne během maturitních zkoušek

16. června 2014 v 16:04 | Simona Kuboušková |  Slohy
Vzhledem k tomu, že během maturitních zkoušek studenti potřebují naprostý klid, aby se mohli na didaktické testy a slohové práce plně soustředit, myslím si, že by bylo vhodné, aby škola v těchto dnech byla vyhrazena pouze maturantům. Maturitní zkouška vyžaduje absolutní ticho v celé budově. Přítomnost nematurujících studentů ve školních prostorech by tento klid bezpochyby narušovala, ať už by se jednalo o klasické mluvení, či o zvuky vydáváné během pohybu po chodbě. Návrh řešení hlídkujících profesorů okřikujících hlučící studenty neustálým "PŠŠŠŠ" není rozhodně vhodný, neboť se jedná rovněž o rušivý element.
Dalším důvodem je nedostatek učebních prostorů pro nematurující studenty. Pro maturanty jsou vyčleněny třídy podle předmětů a úrovně obtížnosti. Celkem se jedná o osm tříd.
V poslední ředě uvedu úbytek vyučujících pro ostatní studenty. V každé třídě, kde probíhá písemná práce, musí být jeden dozor a gymnázium si ztrátu osmi učitelů nemůže dovolit. S tím jsou také spojeny zmatky v organizaci rozvrhu hodin pro zbylých jedenáct tříd.
Navrhuji tedy v období maturitních zkoušek zavést tzv. maturitní prázdniny. Během tohoto volna by se ostatní studenti alespoň mohli doma učit, aby si mohli opravit případné špatné známky před vysvědčením.